AdvocaatCarla Kanhai is in 2008 in Leiden afgestudeerd. Tijdens haar studie werkte zij bij het Openbaar Ministerie, alwaar zij haar passie voor het strafrecht heeft ontdekt. Zij is doortastend, heeft oog voor detail en weegt uw belang zorgvuldig af, gevolgd door een gedegen advies.

Ervaring
Carla heeft voorheen gewerkt bij de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In een vorige functie was zij werkzaam bij het Openbaar Ministerie en Veiligheidshuizen. Zij heeft daarbij ervaring opgedaan, zowel in het meerderjarigenstrafrecht als het jeugdstrafrecht.

In 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur en werkt samen met Rob Frijns en Noëlle Pieterse, gespecialiseerde Strafrechtadvocaten (www.pieterse-frijns.nl).

In combinatie met haar ruime juridische werkervaring en gedrevenheid, weet Carla Kanhai het beste resultaat voor u te behalen.


Rechtsgebied


Carla Kanhai behandelt zaken op het gebied van strafrecht, bestuursrecht en penitentiair recht.

U kunt bij haar terecht met bijvoorbeeld onderstaande type (straf)zaken:
- Levensdelicten
- Zedendelicten
- Vermogensdelicten, diefstal en inbraak
- Mishandeling en huiselijk geweldzaken, bedreiging
- Drugsdelicten, drugshandel en betrokkenheid bij de productie van verdovende middelen
- Wapendelicten
- Fraude en oplichting
- Verkeersdelicten, o.a. het rijden onder invloed en het rijden met een ingevorderd rijbewijs
- Afwijzingen van afgifte Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
- Bezwaarschriften, o.a. opname DNA in Databank voor veroordeelden
- Beklagprocedures, o.a. inbeslaggenomen geld/goederen.Tarieven


Uurtarief
Er wordt een uurtarief gehanteerd van € 200,00 per uur excl. BTW.

Prijsafspraak
Een vaste prijsafspraak ter betaling van mijn honorarium behoort ook tot de mogelijkheden.

Rechtsbijstandsverzekering
Strafzaken vallen over het algemeen niet onder de dekking van een rechtsbijstandsverzekering en ik adviseer u graag hoe hierin op te treden.

Gefinancierde rechtsbijstand (Pro Deo)
Tevens kan ik u bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) is vermeld aan welke vereisten u dient te voldoen om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen. In dat geval komen de advocaatkosten voor rekening van de overheid en wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een éénmalige eigen bijdrage vastgesteld die u aan mij verschuldigd bent. Bevindt u zich in voorlopige hechtenis dan maakt u in elk geval aanspraak op gefinancierde rechtsbijstand. Als achteraf blijkt dat uw inkomen boven de gestelde inkomensnormen valt, dan bestaat de mogelijkheid dat de kosten op u verhaald worden. Graag adviseer ik u hierover.